Medewerking verleend aan o.m.

Binnen onze vereniging  heb ik medewerking mogen verlenen aan  het laaste vernieuwde grote NFD reklamebord en de gelijktijdig vernieuwde folder.

Het merendeel van de foto's  zijn van  mijn hand.  Ook heb ik diverse keren de kampioenen op keuringen mogen  fotograveren

Ook heb ik medewerking verleend via het fotograveren van  diverse  evenementen en instellingen.

Meerdere foto's zijn te zien op :

www.belfjor.nl                       Zorgboerderij en huifkarcentrum in LOIL  (Didam)

www.barchemse4daagse.nl     Wandel4 daagse in het mooiste gebied van Nederland

www.debergmenners.nl          menvereniging die o.m. jaarlijks een paarden 4daagse organiseert